Naar inhoud

Privacybeleid

RECKITT BENCKISER - ALGEMENE PRIVACYVERKLARING

 

Welkom bij de algemene privacyverklaring van Reckitt Benckiser ("Privacyverklaring").

Wij zetten ons in om uw privacy te beschermen. Deze Privacyverklaring is van toepassing op al onze merken wereldwijd en legt uit hoe wij uw Persoonlijke Gegevens verzamelen, gebruiken, verstrekken en beschermen en al uw rechter volgens uw lokale wetgeving respecteren.

In deze Privacyverklaring verwijzen "wij", "we", "ons" en "onze" naar alle bedrijven van de Reckitt Benckiser-groep. Omdat deze Privacyverklaring wereldwijd van toepassing is, kunnen er van land tot land verschillen zijn in hoe wij uw Persoonlijke Gegevens verzamelen, gebruiken of verstrekken. In dat geval zullen wij u informeren over specifieke verwerkingsactiviteiten die plaatsvinden in uw land.

Uw Persoonlijke Gegevens worden beheerd door Reckitt Benckiser Group plc (met maatschappelijke zetel op 103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3UH, Verenigd Koninkrijk, Europa) of ons Reckitt Benckiser-bedrijf in uw land. Met betrekking tot deze website worden uw persoonlijke gegevens verzameld, verwerkt en gedeeld door het bedrijf: RB Hygiene Home Netherlands RB Hygiene Home Netherlands BV Siriusdreef 14, 2132 WT Hoofddorp. Ga voor meer informatie over ons, onze lokale bedrijven, onze merken en onze aanwezigheid in uw rechtsgebied naar www.rb.com.

Definities

Met "Personal Gegevens" (in sommige landen ook “persoonlijke informatie” of “persoonlijk identificeerbare informatie” genoemd) bedoelen wij alle gegevens met betrekking tot een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. Dit is breder dan slechts gegevens van een persoonlijke of privéaard en omvat ook gegevens zoals uw naam, geboortedatum en e-mailadres.

Met “Gevoelige Persoonlijke Gegevens” (in sommige landen “gevoelige persoonlijke informatie” of “bijzondere gegevenscategorieën” genoemd) bedoelen wij Persoonlijke Gegevens met betrekking tot ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, vakbondslidmaatschap, genetische gegevens of biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid. Het omvat tevens gegevens over strafbare feiten of strafrechtelijke veroordelingen, naast alle andere gegevens die als gevoelig worden beschouwd volgens de toepasselijke wetten met betrekking tot gegevensbescherming.

Beknopt overzicht

1. Toepassingsbereik van onze Privacyverklaring

2. Behoorlijke en rechtmatige verwerking

3. Hoe verkrijgen wij uw Persoonlijke Gegevens?

4. Voor welke doeleinden kunnen wij uw Persoonlijke Gegevens gebruiken?

5. Aan wie kunnen wij uw Persoonlijke Gegevens verstrekken?

6. Hoe beschermen wij uw Persoonlijke Gegevens?

7. Uw keuzes met betrekking tot direct marketing

8. Uw rechten

9. Klachten

10. Hoe lang wij uw Persoonlijke Gegevens bewaren

11. Kinderen

12. Overdracht naar andere landen

13. Hoe u contact met ons kunt opnemen

14. Wijzigingen in deze Privacyverklaring

 

1. Toepassingsbereik van onze Privacyverklaring

Onze Privacyverklaring is van toepassing op alle Persoonlijke Gegevens die wij verzamelen, gebruiken, delen of anderszins verwerken bij onze bedrijfsactiviteiten, zowel online en offline, die deze Privacyverklaring vertonen, ernaar linken of ernaar verwijzen, waaronder:

 • onze websites;
 • onze officiële pagina’s op sociale media;
 • onze e-mails;
 • onze apps;
 • onze online en offline campagnes; en
 • uw gesprekken of correspondentie met onze vertegenwoordigers.

In dit document verwijzen wij naar onze online activiteiten als "Sites" en naar onze offline activiteiten als "Diensten".

U dient zich bewust te zijn van het feit dat onze Sites hyperlinks kunnen bevatten naar websites, apps, enz. van derden, welke niet door ons worden beheerd en niet onder deze Privacyverklaring vallen. Wij hebben geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud en activiteiten van deze websites, apps, enz. van derden. Daar deze derden uw Persoonlijke Gegevens kunnen verzamelen, raden wij u aan het privacybeleid van deze derden te raadplegen voor informatie over hun gebruik van uw Persoonlijke Gegevens.

Onze websites maken gebruik van cookies. Zie voor meer informatie over dit onderwerp ook ons Cookiebeleid.

Lees verder bij gebruik van onze Sites of Diensten ook altijd onze Gebruiksvoorwaarden.

 

2. Behoorlijke en rechtmatige verwerking

In sommige gevallen, waar vereist door de toepasselijke wetgeving, kunnen wij om uw uitdrukkelijke toestemming vragen voor het verwerken van uw Persoonlijke Gegevens voor een specifiek doel.

Alleen als dat behoorlijk en rechtmatig is om te doen zullen wij uw Persoonlijke Gegevens verzamelen, gebruiken, verstrekken of anderszins verwerken.

Als u uw Persoonlijke Gegevens niet aan ons wilt verstrekken, kunnen wij mogelijk niet de door u verzochte producten en diensten aan u leveren.

 

3. Hoe verkrijgen wij uw Persoonlijke Gegevens?

Rechtstreeks van u verkregen Persoonlijke Gegevens

In de eerste plaats kunnen wij Persoonlijke Gegevens rechtstreeks van u verkrijgen, bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrieven, zich registreert op onze Sites, een product van ons koopt, een onderzoek invult, een reactie plaatst of vraag stelt, iets op onze sociale-mediapagina’s plaatst, zich abonneert op direct marketing, enz.

Persoonlijke Gegevens die op deze wijze worden verzameld zijn onder andere:

 • naam;
 • adres;
 • e-mailadres;
 • gebruikersnaam;
 • telefoonnummer (en opnamen wanneer u onze consumentenlijn belt);
 • creditcard- of andere betaalgegevens;
 • leeftijd;
 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • gegevens betreffende aankoop en gebruik van producten;
 • gegevens over uw huishouden;
 • gegevens, feedback of content die u aanlevert betreffende uw marketingvoorkeuren;
 • gebruikersgegenereerde content, berichten en andere content die u op onze Sites plaatst;
 • onder beperkte omstandigheden gegevens over uw familie of andere personen die u aan ons heeft verstrekt. In dergelijke gevallen nemen wij aan dat u bevoegd bent om de persoonlijke gegevens te delen die u over hen aan ons heeft verstrekt;
 • Gevoelige Persoonlijke Gegevens zoals gegevens met betrekking tot uw afbeelding, gezondheid (waaronder informatie met betrekking tot productgebruik en medische geschiedenis), seksueel gedrag (en gerelateerd gedrag) en biometrische gegevens die worden verzameld tijdens vrijwillige consumentenonderzoeksstudies (zoals herkenning van gezichtsuitdrukkingen, hartslag en huidconditie);
 • demografische gegevens; of
 • alle andere Persoonlijke Gegevens die u vrijwillig rechtstreeks aan ons verstrekt.

Automatisch verzamelde Persoonlijke Gegevens

In de tweede plaats kunnen sommige Persoonlijke Gegevens automatisch worden verzameld wanneer u onze Sites bezoekt of gebruikt (en die van onze externe dienstverleners die namens ons optreden), zoals gegevens verzameld door middel van cookies en andere technologieën (zoals webanalyse en pixeltags) op onze websites. Zie ook ons Cookiebeleid voor meer informatie over hoe wij cookies gebruiken en andere geautomatiseerde wijzen van gegevensverzameling.

Persoonlijke Gegevens die op deze wijze worden verzameld zijn onder andere:

 • gegevens over uw (mobiele) apparaat of uw browsertype;
 • gegevens over de manier waarop u onze websites gebruikt, zoals details van de webpagina’s die u heeft bekeken, de banners en de hyperlinks waarop u heeft geklikt, enz.;
 • of u e-mails heeft geopend die wij aan u hebben gestuurd;
 • de websites die u heeft bezocht voordat u op een van onze websites aanbelandde;
 • uw IP-adres;
 • de hyperlinks waarop u heeft geklikt;
 • uw gebruikersnaam, profielafbeelding, geslacht, netwerken en andere gegevens die u verkiest te delen bij gebruik van sites van derden (zoals wanneer u de “Vind ik leuk”-functie gebruikt op Facebook of de +1-functie op Google+);
 • uw MAC-adres;
 • gegevens die u verkiest te delen door gebruik van sociale-mediahulpmiddelen die zijn opgenomen in onze websites of door gebruik van uw aanmeldgegevens van sociale media voor toegang tot bepaalde productsites of toepassingen van ons; en
 • gegevens die u met ons deelt over uw locatie. Wanneer wij daartoe verplicht zijn door de toepasselijke wetgeving, gebruiken wij die gegevens alleen als u daarmee akkoord bent gegaan.

Uit andere bronnen verkregen Persoonlijke Gegevens

Ten slotte kunnen wij ook Persoonlijke Gegevens over u verzamelen uit andere bronnen. Deze andere bronnen kunnen onder andere zijn:

 • onze vertrouwde zakenpartners;
 • sociale-mediasites;
 • consumentenonderzoeksorganisaties;
 • kredietbureaus;
 • tussenpersonen die gegevensportabiliteit faciliteren; en
 • andere leden van onze groep.

Op deze wijze verzamelde Persoonlijke Gegevens kunnen onder andere zijn uw interesses zoals hobby's en huisdieren, consumenten- en marktonderzoeksgegevens, aankoopgedrag, publiekelijk waargenomen gegevens of activiteiten zoals blogs, video’s, internetberichten en gebruikersgegenereerde content.

 

4. Voor welke doeleinden kunnen wij uw Persoonlijke Gegevens gebruiken?

Wij gebruiken uw Persoonlijke Gegevens voor onze legitieme zakelijke doeleinden, zoals:

 • voor het afhandelen en beheren van uw aankoop, bijvoorbeeld om met u te communiceren over uw aankoop, om uw betalingen te verwerken, om de aangeschafte producten en diensten te leveren en om u de nodige klantenservice te bieden;
 • om u te laten deelnemen aan promoties, wedstrijden, onderzoeken en peilingen;
 • om u informatie en ideeën te laten delen op onze sociale-mediapagina’s, fora, blogs en andere communicatiekanalen, om deel te nemen aan sociaal delen en om berichten te sturen naar vrienden via onze Sites of de websites van onze vertrouwde zakenpartners;;
 • voor een beter begrip van uw behoeften, om u van relevantere informatie te kunnen voorzien, het analyseren en evalueren van onze bedrijfsactiviteiten, het testen, ontwikkelen en evalueren van nieuwe producten en verbetering van onze bestaande producten en diensten, het uitvoeren van marktonderzoek en controles, het identificeren van gebruikerstrends en onderzoek naar de effectiviteit van onze marketingcampagnes en de tevredenheid van onze klanten;
 • om u te informeren over onze producten en diensten en om u promotiematerialen te sturen (zoals aankondigingen met betrekking tot nieuwe producten, promoties, besparingsprogramma’s, gezamenlijke promoties en andere programma’s) met betrekking tot onze merken en die van onze zorgvuldig geselecteerde, vertrouwde zakenpartners, onder voorbehoud van uw toestemming voor dergelijke marketing waar vereist door de toepasselijke wetgeving;
 • het beheren van onze Sites en het afstemmen van de ervaring en content van onze Sites op uw eerdere activiteiten op onze Sites, met het oog op personalisering van uw ervaring bij een bezoek aan onze Sites;
 • om te reageren op uw verzoeken of vragen;
 • voor het afhandelen van negatieve gebeurtenissen in verband met producten die u aan ons meldt;
 • voor algemene administratie; en
 • om aan wettelijke en reglementaire voorschriften te voldoen.

De toepasselijke wetgeving kan ons verplichten om in deze Privacyverklaring de rechtsgronden te vermelden op basis waarvan wij uw Persoonlijke Gegevens verwerken. In dergelijke gevallen is ons gebruik van uw Persoonlijke Gegevens wettig:

 • omdat het noodzakelijk is voor onze legitieme belangen in de effectieve levering van informatie, diensten en producten aan u en in een effectieve en rechtmatige bedrijfsvoering (in elk afzonderlijk geval op voorwaarde dat dergelijke belangen niet ondergeschikt zijn aan uw rechten);
 • omdat het noodzakelijk is om stappen te nemen om een overeenkomst met u aan te gaan voor de producten die u koopt of voor het nakomen van onze verplichten volgens een dergelijke overeenkomst;
 • omdat het vereist is om aan wettelijke of reglementaire verplichtingen te voldoen waaraan wij zijn gehouden; en
 • onder beperkte omstandigheden en indien vereist door de toepasselijke wetgeving, omdat u akkoord bent gegaan met onze verwerking van uw Persoonlijke Gegevens, zoals wanneer u zich aanmeldt voor marketing, of verwerking met uw uitdrukkelijke toestemming het geval van Gevoelige Persoonlijke Gegevens, zoals gezondheidsgegevens.

 

Wij kunnen anonieme registers van Persoonlijke Gegevens opstellen door gegevens uit te sluiten (zoals uw naam) die de gegevens persoonlijk identificeerbaar maken voor u. Wij gebruik deze anonieme gegevens om onze producten en diensten te analyseren. Wij behouden ons het recht voor om dergelijke anonieme gegevens te gebruiken voor elk doel en om anonieme gegevens te verstrekken aan derden, waaronder, maar niet beperkt tot, onze onderzoekspartners, geheel naar ons goeddunken.

 

5. Aan wie kunnen wij uw Persoonlijke Gegevens verstrekken?

Delen binnen de groep

 

Uw Persoonlijke Gegevens kunnen worden gedeeld met de verschillende bedrijven en merken van onze groep, voor de in deze Privacyverklaring uiteengezette doeleinden. Zoals wij hierboven hebben aangegeven is deze Privacyverklaring van toepassing op alle gebruik van uw Persoonlijke Gegevens door deze bedrijven en merken.

Externe dienstverleners

 

Wij kunnen uw Persoonlijke Gegevens delen met vertrouwde externe dienstverleners die namens ons optreden, zoals marketingbureaus, marktonderzoeksbedrijven, e-commercepartners, aanbieders van software, datahosting en andere IT-diensten, handelaren die RB-producten verkopen, callcenters, betalingsverwerkers, enz. Deze externe dienstverleners zijn gehouden uw Persoonlijke Gegevens niet anders te gebruiken dan voor het leveren van de door ons gevraagde diensten of anderszins volgens onze instructies.

Andere vertrouwde derden

Wij kunnen uw Persoonlijke Gegevens tevens delen met andere vertrouwde derden, zoals onze zakenpartners, adverteerders (waar wij daartoe gerechtigd zijn) en gegevensuitwisselaars (zoals sociale-mediaplatformen), opdat wij u content op maat kunnen bieden, waaronder relevantere advertenties voor producten en diensten waarin u geïnteresseerd zou kunnen zijn. Deze derden kunnen hun eigen cookies, webbakens en vergelijkbare trackingtechnologieën instellen en gebruiken op uw apparaat om content en advertenties op maat aan u te leveren wanneer u onze websites bezoekt.

Onze websites en/toepassingen kunnen u ook de mogelijkheid bieden om u aan te melden via een sociaal netwerk of ander derdenaccount. Een voorbeeld van een derdenaanmelding is “Aanmelden met Facebook”. Door u aan te melden op een van onze sites met uw sociale-netwerkaccount of ander derdenaccount kunnen wij mogelijk gegevens verzamelen waarvoor u ons toestemming geeft van dat sociale netwerk of derde. De aanmeldfunctie kan ook gegevens overdragen naar het sociale netwerk of derde, zoals uw gebruikersnaam en wachtwoord, om u te authentiseren. Het sociale netwerk of de derde kan ook automatisch gegevens verzamelen, zoals uw IP-adres, gegevens over uw browser en apparaat en het adres van de webpagina die u bezoekt op onze site. De aanmeldfunctie kan ook cookies van die derde plaatsen en lezen die een uniek identificatienummer bevatten dat het sociale netwerk of andere derde aan u toekent. De functionaliteit en uw gebruik van de aanmeldfunctie valt onder het privacybeleid en de voorwaarden van de partij die de aanmeldfunctionaliteit aanbiedt, in plaats van deze Privacyverklaring.

Overnames

 

Indien een ander bedrijf (een deel van) ons bedrijf, zaken of activa overneemt, kan dat bedrijf de door ons verzamelde Persoonlijke Gegevens geheel of gedeeltelijk verwerven en zal het de rechten en verplichtingen overnemen met betrekking tot uw Persoonlijke Gegevens zoals beschreven in deze Privacyverklaring. In het onwaarschijnlijke geval van insolventie, faillissement of curatele, kunnen uw Persoonlijke Gegevens ook worden overgedragen als bedrijfsmiddel, behoudens de toepasselijke wetgeving.

Noodzakelijke verstrekkingen

 

Wij kunnen uw Persoonlijke Gegevens verstrekken indien wij in goed vertrouwen van mening zijn dat een dergelijke verstrekking noodzakelijk of verstandig is met het oog op onze wettelijke verplichtingen volgens de toepasselijke wetgeving:

 • in verband met gerechtelijke onderzoeken;
 • om te voldoen aan relevante wetten of om gehoor te geven aan gerechtelijke beschikkingen, dagvaardingen of bevelen die aan ons worden betekend;
 • om onze rechten te beschermen of verdedigen; of
 • om overtredingen of mogelijke overtredingen van de wet, deze Privacyverklaring of van toepassing zijnde Gebruiksvoorwaarden te onderzoeken of daarbij te assisteren.

 

6. Hoe beschermen wij uw Persoonlijke Gegevens?

Wij waarderen het vertrouwen dat u ons schenkt.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw Persoonlijke Gegevens te beschermen tegen accidentele of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging, onbevoegde verstrekking of toegang en alle andere onrechtmatige vormen van verwerking.

Bij het verzamelen of overdragen van Gevoelige Persoonlijke Gegevens maken wij gebruik van verschillende aanvullende beveiligingstechnologieën en -procedures om te helpen deze gegevens te beschermen.

De Persoonlijke Gegevens die u aan ons verstrekt worden opgeslagen op computersystemen in beveiligde faciliteiten en de toegang is beperkt tot slechts een beperkt aantal personen die kennis moeten hebben van deze gegevens voor de uitvoering van hun taken en het leveren van de door u gevraagde diensten.

Wanneer wij zeer vertrouwelijke gegevens (zoals creditcardnummers) verwerken via het internet, beschermen wij deze door middel van encryptie.

 

7. Uw keuzes met betrekking tot direct marketingWij kunnen u periodiek gratis nieuwsbrieven, onderzoeken, aanbiedingen en andere promotiematerialen sturen met betrekking tot onze producten en diensten waarvan wij menen dat deze nuttig zijn voor u, indien u zich heeft aangemeld voor het ontvangen van dergelijke berichten via e-mail of andere elektronische kanalen (waar dergelijke aanmelding vereist is door de toepasselijke wetgeving).Als u dergelijke communicaties niet langer wilt ontvangen, heeft u altijd de mogelijkheid u af te melden door de afmeldinstructies te volgen in elk van onze direct-marketing-e-mails of door rechtstreeks contact met ons op te nemen (zie onze contactgegevens in “Hoe u contact met ons kunt opnemen” hieronder).Waar toegestaan door het toepasselijke recht, kunnen wij u serviceberichten sturen die wijzigingen in onze Privacyverklaring aanduiden (ook als u zich heeft afgemeld voor het ontvangen van marketingberichten van ons).

 

8. Uw rechten

Afhankelijk van uw locatie, kunt u verschillende rechten hebben met betrekking tot uw Persoonlijke Gegevens. U kunt in het bijzonder het recht hebben:

 • om bevestiging van ons te verkrijgen over of wij Persoonlijke Gegevens over u verwerken en zo ja, om een kopie op te vragen van Persoonlijke Gegevens die wij over u bezitten;
 • om ons te vragen de Persoonlijke Gegevens die wij over u bezitten te actualiseren, of om volgens u onjuiste of onvolledige Persoonlijke Gegevens te corrigeren;
 • om ons te vragen om Persoonlijke Gegevens die wij over u bezitten te verwijderen (het “recht om te worden vergeten”), of om de of om de manier te beperken waarop wij uw Persoonlijke Gegevens gebruiken;
 • om uw toestemming in te trekking voor verwerking door ons van uw Persoonlijke Gegevens (voor zover dergelijke verwerking is gebaseerd op toestemming);
 • om bezwaar te maken tegen verwerking door ons van uw Persoonlijke Gegevens (waaronder voor direct-marketingdoeleinden); of
 • om ons te verzoeken uw Persoonlijke Gegevens over te dragen aan u of een andere verwerkingsverantwoordelijke (het recht op “gegevensportabiliteit”).

Daarnaast kunnen wij onder bepaalde omstandigheden uw Persoonlijke Gegevens verwerken door middel van geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering. Dit kan segmentering en aanpassing van de gegevens zijn zodat wij onze communicaties en producten kunnen afstemmen op uw vermeende behoeften. Afhankelijk van uw locatie, kunt u mogelijk verzoeken om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering.

Als u deze rechten wilt uitoefenen of wilt weten of deze van toepassing zijn op u, klik dan hier om een online verzoekformulier in te vullen en te verzenden. U kunt ook contact opnemen gebruikmakende van de gegevens bij “Hoe u contact met ons kunt opnemen” hieronder.

 

9. Klachten

Als u ontevreden bent met de manier waarop wij zijn omgegaan met uw Persoonlijke Gegevens of privacyvragen of -verzoeken die u aan ons heeft gesteld, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit.

 

10. Hoe lang wij uw Persoonlijke Gegevens bewaren

Wij bewaren uw Persoonlijke Gegevens slechts zo lang als redelijkerwijs nodig is voor de in deze Privacyverklaring uiteengezette doeleinden of anderszins om te voldoen aan wettelijke of reglementaire voorschriften die op ons van toepassing zijn.

Wanneer uw Persoonlijke Gegevens worden verwerkt:

 • voor het uitvoeren van uw overeenkomst met ons, bewaren wij uw Persoonlijke Gegevens gedurende een periode van 7 jaar na uitvoering van een contractuele order;
 • om aan wettelijke en reglementaire voorschriften te voldoen, bewaren wij uw Persoonlijke Gegevens zoals voorgeschreven door de toepasselijke wetgeving; en
 • in alle overige gevallen, verwerken wij uw Persoonlijke Gegevens, afhankelijk van het type, tot 2 jaar na de datum van uw laatste interactie met ons.

11. Kinderen

De meeste van onze Sites zijn niet op kinderen gericht en wij vragen kinderen jonger dan 16 geen Persoonlijke Gegevens te verstrekken via onze Sites.

Indien u de ouder of voogd bent van een kind jonger dan 16 dat zich heeft geregistreerd op een van onze Sites, of waarvan u denkt dat het anderszins Persoonlijke Gegevens aan ons heeft verstrekt, neem dan contact met ons op gebruikmakende van de gegevens vermeld bij “Hoe u contact met ons kunt opnemen” hieronder om de gegevens te laten verwijderen. Vrijwillig door kinderen verstrekte gegevens via e-mails, berichtenfora, chatsessies, enz. kunnen door andere partijen worden gebruikt voor ongevraagde e-mails. Wij raden ouders en voogden aan om kinderen te informeren over gebruik van het internet op veilige, verantwoordelijke wijze.

Afhankelijk van uw locatie en waar toegestaan door de toepasselijke wetgeving, kunnen wij gegevens verzamelen over uw kinderen om u van relevante informatie te voorzien over onze producten en diensten.

 

12. Overdracht naar andere landen

Uw Persoonlijke Gegevens kunnen worden overgedragen naar en verwerkt in andere landen waar de wetgeving met betrekking tot de verwerking van Persoonlijke Gegevens minder streng kan zijn dan de wetgeving in uw land (waaronder rechtsgebieden buiten de Europese Economische Ruimte).

In dergelijke gevallen, waar vereist door de toepasselijke wetgeving, zullen wij ervoor zorgen dat er toereikende waarborgen zijn ingesteld om uw Persoonlijke Gegevens te beschermen. Afhankelijk van de locatie van onze entiteit die de relevante Persoonlijke Gegevens exporteert, kan deze toereikende waarborg een gegevensoverdrachtovereenkomst met de ontvanger zijn op basis van standaardcontractbepalingen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie. Wanneer wij wettelijk daartoe verplicht zijn, zijn verdere details van deze overdrachten en kopieën van deze overeenkomsten beschikbaar op verzoek.

Door gebruik te maken van onze Sites en Diensten, voor zover vereist en geldig volgens de toepasselijke wetgeving, geeft u uitdrukkelijk toestemming voor de overdracht en verwerking van uw Persoonlijke Gegevens op deze wijze.

 

13. Hoe u contact met ons kunt opnemen

Wij verwelkomen uw feedback. Als u opmerkingen, vragen of klachten heeft met betrekking tot deze Privacyverklaring of onze verwerking van uw Persoonlijke Gegevens, of als u de onder “Uw rechten” hierboven uiteengezette rechten wilt uitoefenen die van toepassing zijn op uw locatie, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar PrivacyOffice@rb.com.

U kunt ook schrijven naar:

RB Global Privacy Office

Turner House

103-105 Bath Road

Slough, SL1 3UH

Verenigd Koninkrijk

 

14. Wijzigingen in deze Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is het laatst gewijzigd op 24 mei 2018. Dit document is een kennisgeving aan u en geen overeenkomst tussen u en ons. Wij kunnen dit document van tijd tot tijd wijzigen of aanpassen. Wanneer wij wijzigingen aanbrengen in deze Privacyverklaring, werken wij de herzieningsdatum bovenaan deze Verklaring bij. Wanneer de wijzigingen wezenlijk zijn, zullen wij stappen nemen om u te informeren. De nieuwe gewijzigde of aangepaste Privacyverklaring is van toepassing vanaf de herzieningsdatum. Controleer altijd of u de nieuwste versie van de Privacyverklaring heeft geraadpleegd.